ਪਿਛੋਕੜ ਹਟਾਓ


ਸਾਡੀ API ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹਟਾਓ


ਨਮੂਨਾ ਕੋਡ

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.removebackground.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ

© 2021 RemoveBackground.app

ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ nadermx