பின்னணியை அகற்று


எங்கள் API ஐப் பயன்படுத்தி பின்னணியை அகற்றவும்


மாதிரி குறியீடு

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.removebackground.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

அல்லது ஆவணங்களைப் படியுங்கள்
தனியுரிமைக் கொள்கை சேவை விதிமுறைகள் எங்களை பற்றி தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

© 2021 RemoveBackground.app

ஒரு திறந்த மூல திட்டம் செய்தவர் nadermx