నేపథ్యాన్ని తీసివేయండి


మా API ఉపయోగించి నేపథ్యాన్ని తీసివేయండి


నమూనా కోడ్

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.removebackground.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

లేదా డాక్యుమెంటేషన్ చదవండి
గోప్యతా విధానం సేవా నిబంధనలు మా గురించి సంప్రదించండి

© 2021 RemoveBackground.app

ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ చేసిన nadermx