കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തലം നീക്കം ചെയ്യുക*24 മണിക്കൂറിനുശേഷം ഫയലുകൾ ഇല്ലാതാക്കി


അല്ലെങ്കിൽ ഫയലുകൾ ഇവിടെ വലിച്ചിടുക


വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തലം യാന്ത്രികമായി നീക്കംചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം:


ഞങ്ങളുടെ API ഉപയോഗിച്ച് പശ്ചാത്തലം നീക്കംചെയ്യുക


സാമ്പിൾ കോഡ്

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.removebackground.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

അഥവാ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വായിക്കുക
സ്വകാര്യതാ നയം സേവന നിബന്ധനകൾ ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെടുക

© 2021 RemoveBackground.app

ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് nadermx