කෘතීම බුද්ධිය උපයෝගී කරගනිමින් වීඩියෝවෙන් පසුබිම ඉවත් කරන්න*පැය 24 කට පසු ගොනු මකා දමන ලදි


හෝ ගොනු අදින්න


අපගේ මෙවලම මඟින් වීඩියෝ වලින් පසුබිම ස්වයංක්‍රීයව ඉවත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි

උදාහරණයක්:


අපේ API භාවිතා කර පසුබිම ඉවත් කරන්න


නියැදි කේතය

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.removebackground.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

හෝ ප්‍රලේඛනය කියවන්න
රහස්යතා ප්රතිපත්තිය සේවා කොන්දේසි අපි ගැන අමතන්න

© 2021 RemoveBackground.app

විවෘත මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘතියක් විසින් සාදන ලදී nadermx